Sản phẩm bán chạy

Chân Váy Jean Cao Cấp-03

Chân Váy Jean Cao Cấp-03

180,000 VND

Giá sỉ 100: 85,000 VND

Chân Váy Jean Cao Cấp-04

Chân Váy Jean Cao Cấp-04

180,000 VND

Giá sỉ 100: 85,000 VND

Chân Váy Jean Cao Cấp-05

Chân Váy Jean Cao Cấp-05

140,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Chân Váy Sỉ 55 - 60k

Chân Váy Sỉ 55 - 60k

120,000 VND

Giá sỉ 100: 55,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

Giả Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Gỉa Váy Sỉ 70k - 75k

Gỉa Váy Sỉ 70k - 75k

150,000 VND

Giá sỉ 100: 70,000 VND

Quần 9 Tất 2 Da Sỉ 110k

Quần 9 Tất 2 Da Sỉ 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Baggy Jean Cao Cấp-01

Quần Baggy Jean Cao Cấp-01

170,000 VND

Giá sỉ 100: 80,000 VND

Quần Giả Váy Kaki

Quần Giả Váy Kaki

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

Quần Jean 2 Da Cao Cấp 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp-Ms06

Quần Jean 2 Da Cao Cấp-Ms06

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp-Ms07

Quần Jean 2 Da Cao Cấp-Ms07

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean 2 Da Cao Cấp-Ms09

Quần Jean 2 Da Cao Cấp-Ms09

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean Dài 01

Quần Jean Dài 01

220,000 VND

Giá sỉ 100: 100,000 VND

Quần Jean Dài 03

Quần Jean Dài 03

220,000 VND

Giá sỉ 100: 100,000 VND

Quần Jean Dài 04

Quần Jean Dài 04

220,000 VND

Giá sỉ 100: 100,000 VND

Quần Jean Dài 07

Quần Jean Dài 07

220,000 VND

Giá sỉ 100: 100,000 VND

Quần Jean Dài MS01

Quần Jean Dài MS01

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean Dài MS02

Quần Jean Dài MS02

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean Dài MS05

Quần Jean Dài MS05

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

Quần Jean Dài Nữ Cao Cấp Loại Tốt

Quần Jean Dài Nữ Cao Cấp Loại Tốt

280,000 VND

Giá sỉ 100: 130,000 VND

Quần Jean Dài Nữ Cao Cấp

Quần Jean Dài Nữ Cao Cấp

280,000 VND

Giá sỉ 100: 130,000 VND

Quần Jean Dài Nữ Loại Tốt

Quần Jean Dài Nữ Loại Tốt

280,000 VND

Giá sỉ 100: 130,000 VND

Quần Jean Dài Nữ Vải Tốt

Quần Jean Dài Nữ Vải Tốt

280,000 VND

Giá sỉ 100: 130,000 VND

Quần Jean Dài Nữ Vải Tốt

Quần Jean Dài Nữ Vải Tốt

280,000 VND

Giá sỉ 100: 130,000 VND

Quần Jean Nữ 2 da 110k

Quần Jean Nữ 2 da 110k

240,000 VND

Giá sỉ 100: 110,000 VND

QUẦN JEAN NỮ LOẠI TỐT

QUẦN JEAN NỮ LOẠI TỐT

280,000 VND

Giá sỉ 100: 130,000 VND

Quần Kaki Dài MS03

Quần Kaki Dài MS03

130,000 VND

Giá sỉ 100: 60,000 VND

Quần Kaki Lỡ Cao Cấp-01

Quần Kaki Lỡ Cao Cấp-01

130,000 VND

Giá sỉ 100: 60,000 VND

Quần Short Jean 01

Quần Short Jean 01

70,000 VND

Giá sỉ 100: 30,000 VND

Quần Short Jean Lưng Cao-01

Quần Short Jean Lưng Cao-01

120,000 VND

Giá sỉ 100: 55,000 VND

Quần Short Jean Lưng cao-08

Quần Short Jean Lưng cao-08

110,000 VND

Giá sỉ 100: 50,000 VND

Quần Short Jean-10

Quần Short Jean-10

110,000 VND

Giá sỉ 100: 50,000 VND

Quần Short Kaki 03

Quần Short Kaki 03

70,000 VND

Giá sỉ 100: 30,000 VND

Quần Short Kaki 04

Quần Short Kaki 04

70,000 VND

Giá sỉ 100: 30,000 VND

Quần Short Kaki 08

Quần Short Kaki 08

70,000 VND

Giá sỉ 100: 30,000 VND

Quần Short Kaki cao cấp-09

Quần Short Kaki cao cấp-09

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

Quần Short kaki màu

Quần Short kaki màu

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

QUẦN SHORT KAKI MÀU

QUẦN SHORT KAKI MÀU

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

QUẦN SHORT KAKI MÀU

QUẦN SHORT KAKI MÀU

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

QUẦN SHORT KAKI MÀU

QUẦN SHORT KAKI MÀU

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

QUẦN SHORT KAKI MÀU

QUẦN SHORT KAKI MÀU

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

QUẦN SHORT KAKI MÀU

QUẦN SHORT KAKI MÀU

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

QUẦN SHORT KAKI MÀU

QUẦN SHORT KAKI MÀU

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

QUẦN SHORT KAKI MÀU

QUẦN SHORT KAKI MÀU

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

Quần Short Kaki Màu

Quần Short Kaki Màu

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

Quần Short Kaki Màu

Quần Short Kaki Màu

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

Quần Short KAKI

Quần Short KAKI

70,000 VND

Giá sỉ 100: 30,000 VND

Quần Short Nữ -01

Quần Short Nữ -01

70,000 VND

Giá sỉ 100: 30,000 VND

Quần Short Nữ -06

Quần Short Nữ -06

70,000 VND

Giá sỉ 100: 30,000 VND

Quần short nữ-08

Quần short nữ-08

70,000 VND

Giá sỉ 100: 30,000 VND

Short Váy Sỉ 35k

Short Váy Sỉ 35k

80,000 VND

Giá sỉ 100: 35,000 VND

Váy Jean Ms01

Váy Jean Ms01

160,000 VND

Giá sỉ 100: 75,000 VND

Váy Yếm MS01

Váy Yếm MS01

200,000 VND

Giá sỉ 100: 95,000 VND

Váy Yếm-Ms04

Váy Yếm-Ms04

200,000 VND

Giá sỉ 100: 95,000 VND

Yếm jean cao cấp

Yếm jean cao cấp

180,000 VND

Giá sỉ 100: 85,000 VND

Yếm Short Sỉ 80k - 85k

Yếm Short Sỉ 80k - 85k

170,000 VND

Giá sỉ 100: 85,000 VND

Yếm váy Jean Sỉ 80k - 85k

Yếm váy Jean Sỉ 80k - 85k

170,000 VND

Giá sỉ 100: 80,000 VND

Yếm Váy Sỉ 65k - 70k

Yếm Váy Sỉ 65k - 70k

140,000 VND

Giá sỉ 100: 65,000 VND

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

170,000 VND

Giá sỉ 100: 80,000 VND

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

170,000 VND

Giá sỉ 100: 80,000 VND

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

170,000 VND

Giá sỉ 100: 80,000 VND

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

170,000 VND

Giá sỉ 100: 80,000 VND

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

Yếm Váy Sỉ 80k - 85k

170,000 VND

Giá sỉ 100: 80,000 VND

Yếm Váy Sỉ 85k - 90k

Yếm Váy Sỉ 85k - 90k

180,000 VND

Giá sỉ 100: 90,000 VND

XƯỞNG MAY ĐỒ JEAN KIM LIÊN
Địa chỉ: 247 -Dương Đình Hội-P.Tăng Nhơn Phú B-Quận 9-TP.HCM

Website: xuongjeannu.com
 

TƯ VẤN/MUA HÀNG/CẬP NHẬT SP MỚI(Call/Zalo/SMS)

NVKD 1 : 0932.033.123 - 0968.143.049

NVKD 2 : 0902.388.569 - 0963.117.045
NVKD 3 : 0903.106.123 - 0963.027.417
NVKD 4 : 0934.055.569 - 0962.044.634 
NVKD 5 : 0938.708.123 - 0962.845.967
NVKD 6 : 0962.950.417 - 0906.648.569
NVKD 7 : 0909.423.569 - 0979.535.714
NVKD 7 : 0932.731.569 - 0975.705.472

THÔNG TIN CẦN BIẾT
- Hướng dẫn mua hàng & Thanh toán
-  Hình thức vận chuyển
- Bảng giá sỉ sản phẩm
Chính sách đổi trả hàng
Bảo mật thông tin khách hàng.


THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Người đại diện: Phạm Thị Kim Liên
Địa chỉ: 247 - Dương Đình Hội - P Phước Long B - Quận 9 - TPHCM
Số điện thoại: 0932.033.123
Giấy chứng nhận ĐKKD: 41I8001254
Mã số thuế: 0313734739

BẢN ĐỒ

KẾT NỐI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG

  • viettelpost

DMCA.com Protection Status

Top

0938846123